Σχολή Καραβάνα | Σχολή Γονέων
972
page-template-default,page,page-id-972,page-child,parent-pageid-154,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Σχολή Γονέων

Ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί υποχρέωσή του να προετοιμάζεται για όλα τα επαγγέλματα, δεν προετοιμάζεται για το σπουδαιότερο, του γονέα. Το να είναι κανείς γονέας είναι τέχνη. Διδάσκεται. Καλός γονέας δεν είναι πλέον ο θυσιασμένος γονέας, αλλά ο ευτυχισμένος γονέας! Καλός γονέας είναι αυτός που προσπαθεί να γίνεται καλύτερος. Κι ας κάνει και λάθη.

Η Σχολή Καραβάνα αναγνωρίζοντας την καθοριστική σημασία της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας στη μαθησιακή, κοινωνική και συναισθηματική εξέλιξη του παιδιού διοργανώνει τα τελευταία χρόνια Σχολή Γονέων και προσφέρει στους γονείς γνώσεις και ευκαιρίες προβληματισμού, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Με προσκεκλημένους ομιλητές κοινωνιολόγους, ψυχολόγους και παιδιάτρους, οι γονείς ενημερώνονται σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών, την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δύσκολων συμπεριφορών τους, τους τρόπους βελτίωσης της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας, ενώ ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στις σχολικές δραστηριότητες. Επιπλέον, γίνεται ενημέρωση για θέματα υγείας των παιδιών, καθώς και για την παιδαγωγική και λελογισμένη χρήση των Η/Υ.