Σχολή Καραβάνα | Τα Μουσεία και ο κόσμος τους
4122
post-template-default,single,single-post,postid-4122,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Τα Μουσεία και ο κόσμος τους

Τα Μουσεία και ο κόσμος τους

14:29 20 Φεβρουάριος in Δημοτικό
0 Comments

Οι μαθητές της Δ’ τάξης επισκέφθηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Λάρισας και παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα Μουσεία και ο κόσμος τους». Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τα διαφορετικά είδη μουσείων και γνώρισαν τον εσωτερικό κόσμο τους. Μυήθηκαν στην εργασία των επιμελητών, τον τρόπο καταγραφής και ταυτοποίησης των διαφόρων εκθεμάτων, μέχρι αυτά να φτάσουν στην προθήκη του κάθε μουσείου. Στο τέλος, έγιναν και οι ίδιοι «Μικροί Επιμελητές», καταγράφοντας και δίνοντας ταυτότητα σε  παραδοσιακά λαϊκά αντικείμενα, παρουσιάζοντάς τα στους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.