Μαθαίνουμε να γράφουμε!
4013
post-template-default,single,single-post,postid-4013,single-format-standard,gllr_strata,strata-core-1.1,strata-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Blog

Μαθαίνουμε να γράφουμε!

14:21 23 Ιανουάριος in Νηπιαγωγείο
0

Παλαιότερα η γραφή θεωρείτο απλώς ένας τρόπος να σημειώνουμε αυτό που λέμε προφορικά, μια δυνατότητα δηλαδή ερμηνείας των ακουστικών ερεθισμάτων και μετατροπής τους σε οπτικά ερεθίσματα. Για αυτό κι η όλη προσπάθεια επικεντρωνόταν στην άσκηση μεμονωμένων δεξιοτήτων.

Σήμερα μετά από πολύχρονες έρευνες γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ανάγνωση και η γραφή είναι διαδικασίες ενεργού σκέψης για την κατασκευή νοήματος και για την κατανόηση και παραγωγή μηνύματος. Είναι ουσιαστικά μέσα επικοινωνίας και γι’ αυτό  οφείλουμε να δίνουμε καθημερινές ευκαιρίες στα παιδιά να έρχονται σε επαφή με τον γραπτό λόγο. Βασική προϋπόθεση,  οι δραστηριότητες που οργανώνουμε να συνδέονται με την αναζήτηση νοήματος , να έχουν ενδιαφέρον για τα παιδιά και  να εξυπηρετούν πραγματικές ανάγκες.