Σχολή Καραβάνα | Διάκριση στη Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ
3924
post-template-default,single,single-post,postid-3924,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Διάκριση στη Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ

Διάκριση στη Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του ΟΗΕ

13:55 20 Δεκέμβριος in Γυμνάσιο
0 Comments

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε η Σχολή Καραβάνα στη 2η Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου με τίτλο ‘Οι μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη’, η οποία διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 15-17 Δεκεμβρίου. Στόχος υπήρξε η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν στην προστασία και προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, καθώς και στη γνωριμία και εξοικείωσή τους με ζητήματα εφαρμογής των σχετικών διεθνών Συμβάσεων του ΟΗΕ.

Οι μαθητές μετέφεραν την άποψη της χώρας που κλήθηκαν να εκπροσωπήσουν, προσδίδοντας και το προσωπικό τους στίγμα, ενώ η περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε ζητήματα που άπτονται γενικών κι επίκαιρων θεμάτων, τους έδωσε την ευκαιρία να δράσουν εντός ενός πλαισίου που διέπεται από τις αρχές της διεθνούς διπλωματίας, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα και τις ρητορικές τους ικανότητες.

Αξίζει, μάλιστα, να επισημανθεί το γεγονός ότι στο μαθητικό συνέδριο ‘Οι μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη’ συμμετείχαν συνολικά πάνω από 600 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Η Σχολή Καραβάνα διακρίθηκε ανάμεσα σε όλες αυτές τις συμμετοχές, καθώς ο μαθητής της Α’ Γυμνασίου Τσιάτσικας Μανώλης βραβεύτηκε ως ο καλύτερος διπλωμάτης της Επιτροπής του, με κεντρικό θεματικό άξονα την απαγόρευση της φυλετικής προπαγάνδας και της ρητορικής του μίσους.

Η Σχολή Καραβάνα συγχαίρει όλους τους μαθητές του Γυμνασίου που συμμετείχαν στην Πανελλήνια Μαθητική Προσομοίωση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.