Σχολή Καραβάνα | Εκλογές για την ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων
3707
post-template-default,single,single-post,postid-3707,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Εκλογές για την ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων

Εκλογές για την ανάδειξη μαθητικών συμβουλίων

10:21 20 Νοέμβριος in Γυμνάσιο
0 Comments

Οι μαθητές μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους στα 5μελή και στο 15μελές μαθητικό συμβούλιο,  για να προωθούν λύσεις στα προβλήματα τους αλλά και να αναπτύσσουν πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, αφού η μαθητική κοινότητα αποτελεί το χώρο ανάπτυξης του σχολείου. Με τη λειτουργία των μαθητικών κοινοτήτων κατοχυρώνεται η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, η ελευθερία της έκφρασης και η ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή με την άσκηση στη δημοκρατική διαδικασία. Οι μαθητές συμμετέχοντας στη μαθητική κοινότητα, μέσα σε πνεύμα διαλόγου και συνεργασίας, αναδεικνύονται υπεύθυνα άτομα, με κριτική ικανότητα, γεγονός που θα τους καταστήσει ενεργούς πολίτες των μελλοντικών κοινωνιών.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.