Σχολή Καραβάνα | Ο φύλακάς μου
3667
post-template-default,single,single-post,postid-3667,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Ο φύλακάς μου

Ο φύλακάς μου

12:13 09 Νοέμβριος in Δημοτικό
0 Comments

Με σύνθημα την έννοια της «αλληλεγγύης» ξεκίνησε η σχολική χρονιά για τους μαθητές της Σχολής Καραβάνα. Μέσα από μια παιγνιώδη δράση που διοργανώθηκε, ο κάθε μαθητής της Α’ τάξης γνώρισε τον μαθητή/ τρια της Ε’ τάξης που θα αποτελέσει γι αυτόν τον φύλακα και καθοδηγητή του στο νέο ταξίδι που ξεκινά στο δημοτικό σχολείο. Το ομαδικό παιχνίδι των δύο τάξεων συνέβαλλε στην ομαλή ένταξη των μικρών μαθητών και στην ανάδειξη της αλληλοβοήθειας και της υποστήριξης, δύο από τις βασικές έννοιες της κοινωνικής συμβίωσης.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.