Εθελοντική Αιμοδοσία
3501
post-template-default,single,single-post,postid-3501,single-format-standard,gllr_strata,strata-core-1.1,strata-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.4.1,vc_responsive

Blog

Εθελοντική Αιμοδοσία

10:21 25 Μάιος in Γυμνάσιο, Δημοτικό, Νηπιαγωγείο, Σχολή Γονέων
1

Οι μαθητές της Σχολής Καραβάναβίωσαν τη σημασία της προσφοράς και κοινωνικής μέριμνας, διοργανώνοντας την 3ηεθελοντική αιμοδοσία στη Σχολή Καραβάνα, σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.Έδωσαν, με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα πως η εθελοντική αιμοδοσία είναι τρόπος ζωής, είναι συμπεριφορά, βίωμα, αξία, προσωπική επιλογή και η έμπρακτη απόδειξη «ΑΓΑΠΗΣ»  στον συνάνθρωπο.

Επίσης,το σωματείο SAVEΜ.ΟΡ.Α.Σ(Μαζί ΟΡαματιζόμαστε Αφύπνιση Συνείδησης) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, παρευρέθηκε στην εθελοντική αιμοδοσία και ενημέρωσε τους γονείς για τη δωρεά μυελού των οστών. Αρκετοί γονείς έγιναν εθελοντές δότες αιμοποιητικών κυττάρων, δίνοντας δείγμα στοματικού επιχρίσματος για να ταυτοποιηθεί ο ιστικός τους τύπος και να γίνει δότης μυελού των οστών.

Η Σχολή Καραβάνα ευχαριστεί όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και έδωσαν το δικό τους στίγμα ευαισθησίας και αλληλεγγύης μέσω της εθελοντικής προσφοράς αίματος, αλλά και τη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, που συνέβαλε στην άρτια διεξαγωγή της αιμοληψίας.