Σχολή Καραβάνα | Μάθημα στο διαδραστικό πίνακα
3324
post-template-default,single,single-post,postid-3324,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Μάθημα στο διαδραστικό πίνακα

Μάθημα στο διαδραστικό πίνακα

14:34 06 Δεκέμβριος in Δημοτικό
0 Comments

Ώρα για ασκήσεις σχετικές με την ύλη των μαθημάτων μας και εκπαιδευτικά παιχνίδια στην αίθουσα του Διαδραστικού πίνακα για τους μαθητές της Α’ τάξης. Τα παιδιά με μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό οικοδομούν και κατανοούν τις νέες έννοιες που διδάσκονται στην τάξη. Συμμετέχουν και αναπτύσσουν προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς  σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να συνεργαστούν για να ολοκληρώσουν κάποιο παιχνίδι-άσκηση. Η εξάσκηση μέσω του διαδραστικού πίνακα προσφέρει στους μικρούς μαθητές ποικιλία στη μάθηση (ακουστική, οπτική, κιναισθητική), η οποία τους διευκολύνει να ξεπεράσουν δυσκολίες στα πρώτα τους βήματα, αυξάνοντας την αυτοπεποίθησή τους.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.