Σχολή Καραβάνα | Στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας
2760
post-template-default,single,single-post,postid-2760,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

Στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας

12:50 02 Ιούνιος in Γυμνάσιο
0 Comments

Οι μαθητές του Γυμνασίου μας επισκέφτηκαν το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και ξεναγήθηκαν στα εκθέματα του. Η αφήγηση της μόνιμης έκθεσης αναπτύσσεται πάνω στους άξονες της χρονολογικής εξιστόρησης, της γεωγραφικής κατανομής και της ειδικής θεματολογίας. Αρθρώνεται σε ενότητες και παρουσιάζει αντιπροσωπευτικά ευρήματα του θεσσαλικού πολιτισμού από την Παλαιολιθική Εποχή έως τον 19ο αιώνα. Η προσέγγιση αυτής της διαδρομής στο χρόνο και τον χώρο γίνεται μέσα από τις έννοιες: κοινωνία, κράτος, θεσμοί, εξουσίες.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.