Σχολή Καραβάνα | Project: «Ενέργεια & Ηλεκτρισμός-Μια διαφορετική προσέγγιση»
1370
post-template-default,single,single-post,postid-1370,single-format-standard,gllr_strata,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,,qode-theme-ver-2.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

Project: «Ενέργεια & Ηλεκτρισμός-Μια διαφορετική προσέγγιση»

Project: «Ενέργεια & Ηλεκτρισμός-Μια διαφορετική προσέγγιση»

14:17 05 Μάρτιος in Δημοτικό, Σχολή Γονέων
0 Comments

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Ενέργεια και ηλεκτρισμός: Μια διαφορετική προσέγγιση», οι μαθητές των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων εργάζονται ομαδικά στο εργαστήρι της Πληροφορικής του σχολείου μας.

Τα παιδιά, με τη βοήθεια ειδικά διαμορφωμένων φύλλων εργασίας, χειρίζονται εργαστηριακό υλικό, εκτελούν πειράματα, καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις.

Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές επεξεργάζονται το μαθητικό  λογισµικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α, το οποίο υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την εταιρία 01 Πληροφορική Α.Ε. και την Ελληνογαλλική σχολή “Άγιος Παύλος” µε την εποπτεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθώς και το λογισμικό Faraday.

Τα λογισμικά αυτά αποτελούν ολοκληρωμένα μαθησιακά περιβάλλοντα, που δίνουν  έμφαση στις έννοιες στις οποίες οι μαθητές αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες. Για την εκπόνηση του προγράμματος, η Σχολή Καραβάνα συνεργάζεται με την κ. Πιλάτου Βασιλική και τον κ. Μαρινόπουλο Δημήτριο, διδάκτορες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.