Μικροί Επιστήμονες
3587
page-template-default,page,page-id-3587,page-child,parent-pageid-90,gllr_strata,strata-core-1.1,strata-theme-ver-3.2,ajax_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Μικροί Επιστήμονες

Γνωρίζουμε ότι η ενασχόληση με τις φυσικές επιστήμες στις μικρές ηλικίες είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης των παιδιών και συνεισφέρει στη διαμόρφωση μιας γνωστικής βάσης που θα οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των φυσικών φαινομένων  που θα διδαχθούν αργότερα στο δημοτικό. Στο νηπιαγωγείο του σχολείου μας οργανώσαμε και υλοποιήσαμε project με θέμα της φυσικές επιστήμες και τίτλο «Μικροί Επιστήμονες».

Επιλέξαμε 3 θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχοληθήκαμε σε βάθος

Τα υλικά σώματα και τις καταστάσεις της ύλης (στερεά , υγρά, αέρια), την κίνηση των σωμάτων και τη  βαρύτητα, το φως και τη διάχυση του φωτός.

Κάναμε συστηματική παρατήρηση αντικειμένων και φαινομένων που μας ενδιέφεραν. Συλλέξαμε πληροφορίες μέσω των αισθήσεων (ακούω, βλέπω, μυρίζω, αγγίζω) αλλά και μέσα από τα πειράματα που διεξάγαμε στην τάξη . Μελετήσαμε  βιβλία και επιστημονικά περιοδικά, παρακολουθήσαμε βίντεο. Διατυπώσαμε ερωτήματα και αναζητήσαμε απαντήσεις μέσω διερεύνησης. Καταγράψαμε  τα δεδομένα με τη χρήση διαφόρων συμβόλων, σχεδίων, πινάκων και  μοντέλων που επιτρέπουν συγκρίσεις. Τέλος παρουσιάσαμε τις εργασίες μας στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και εντυπωσιάσαμε τους γονείς μας με όλα όσα μάθαμε.